AZ INTÉZETRŐL BUDAPESTI OSZTÁLY TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KUTATÁSOK OSZTÁLYA IN ENGLISH


MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztálya

1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Postacím: 1385 Budapest 62. Pf.833.
Tel./fax: (1) 413-6066/(1) 321-2574

osztályvezető: Dr. Kovács Katalin
email: kovacsk@rkk.hu

   A Térségfejlesztési Kutatások Osztálya 2001. január elsején alakult meg az MTA RKK Közép- és Észak-Magyarországi Intézetének harmadik kutatási egységeként. A TKO munkatársai az alakulást megelőzően az MTA RKK KÉTI Budapesti Osztályán dolgoztak.
   Az MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztályán a térstruktúrák formálódásának, a globális gazdasági és társadalmi mozgások törvényszerűségeinek, e folyamatok regionális és helyi szintű hatásainak feltárását, valamint a válaszreakciók lehetséges kedvező kimeneteleinek meghatározását célzó alapkutatások folynak. Az Osztályon emellett az alapkutatások eredményeire, a kutatói és fejlesztői szemléletmódot ötvöző munkamódszerekre alapozott, az uniós elvárásokra és az alulról építkezés szabályaira figyelő települési és térségi szintű fejlesztési koncepciók, programok készülnek.
   Az MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztályának munkatársai elkötelezettek a magas szakmai színvonal mellett, nagy hangsúlyt helyeznek az elsődleges (helyi és térségi) vizsgálatokra, ám azok eredményeit szélesebb összefüggésekbe ágyazva értelmezik. A fejlesztési koncepciókat és programokat az érdekeltek lehető legszélesebb körének bevonásával, konszenzust keresve készítik el.

Munkatársak

Dr. Kovács Katalin, osztályvezető, a szociológiai tudományok kandidátusa (kovacsk@rkk.hu)

Bálint Tímea, ügyvivő-szakértő (btimea@rkk.hu)

Dr. Hamar Anna, a szociológiai tudományok kandidátusa, tudományos munkatárs (hamara@rkk.hu)

Dr. Koós Bálint, PhD (gazdálkodás- és szervezéstudomány), közgazdász, tudományos segédmunkatárs (koosb@rkk.hu)

Dr. Mezei István PhD (társadalomföldrajz) tudományos munkatárs(mezeii@rkk.hu)

Rácz Katalin, szociológus, szociálpolitikus, tudományos segédmunkatárs (raczk@rkk.hu)

Dr. Váradi Monika Mária, a szociológiai tudományok kandidátusa, tudományos főmunkatárs (varadim@rkk.hu)

Dr. Virág Tünde, PhD (szociológiai tudomány, szociológus, tudományos munkatárs (viragt@rkk.hu)

 

A közelmúlt fontosabb kutatási témái:

 • Birtokviszonyok és megélhetési stratégiák Magyarország agrártérségeiben

 • Gazdasági, társadalmi szuburbanizáció, szuburbanizációs konfliktusok

 • Terület- és vidékfejlesztési politikák

 • A határmentiség jelentésváltozásai

 • Kisebbségi jogok, intézmények

 • Helyi és kistérségi fejlesztés szuburbán és rurális kistérségekben

 • Demográfiai, gazdasági, munkaerő-piaci, társadalmi folyamatok térszerkezeti hatásai (kistérségi tipológia)

 • Munkaerő-piaci egyenlőtlenségek

 • Mezővárosi munkásság és elit

 • Agrárgazdasági szerkezetváltás, kooperációs formák, hálózatok

Aktuális és tervezett kutatások:

 • Aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlősége

 • Migráció, lokalitás, identitás

 • Megélhetési stratégiák

 • Területi és iskolai szegregáció, szegénység

 • Átalakuló agrárgazdaság

 • Közigazgatási reform és közszolgáltatások

 • A gazdaság térbeli elhelyezkedése

 • Fenntartható terület- és vidékfejlesztés

 

A Térségfejlesztési Kutatások Osztályának legfontosabb együttműködő partnerei:

Hazai egyetemek, kutatóintézetek, intézmények:

 • Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció Tanszék

 • Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék

 • Debreceni Egyetem Szociológia Tanszék

 • Aldebaran Kárpátok Eurorégió Társadalomtudományi Kutatóműhely

 • Jelenkutató Intézet

 • MTA Kisebbségkutató Intézet

 • MTA Néprajzkutató Intézet

 • VÁTI

 

Külföldi egyetemek, kutatóintézetek, intézmények:

 • Geographisches Institut, Universität Bern

 • Alexanter Institute, University of Helsinki

 • Centre for Central and Eastern European Studies, University of Liverpool

 • Central European University


Webmesterek: Salánki Szilárd és Szemenyei Gyula.
A honlappal kapcsolatos észrevételeikkel kapcsolatban hozzánk fordulhat.
Utolsó módosítás: 2010. január 25.
© 1998-2010 MTA RKK. Minden jog fenntartva.