AZ INTÉZETRŐL BUDAPESTI OSZTÁLY TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KUTATÁSOK OSZTÁLYA IN ENGLISH


MTA RKK KÉTI Budapesti Osztály

1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Postacím: 1380 Budapest Pf. 1182.
Tel./fax: (1) 212-95-26; tel.: (1) 212-95-25
e-mail: fenyvesi@rkkmta.hu

osztályvezető: Dr. Földi Zsuzsa
email: foldi@rkkmta.hu

   Az MTA RKK Budapesti Osztálya 1984-ben az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetéből vált ki, és lett az RKK egyik alapító osztálya. A megalakulást követően az osztály munkatársai, a regionális tudomány interdiszciplináris jellegének megfelelően, a társadalomtudományok szélesebb köréből verbuválódtak (geográfusok, közgazdászok, szociológusok, történészek). A mintegy tucatnyi munkatárssal működő osztály 2001-ben kettévált, jelenleg a Budapesti Osztályon 7 fő (ebből 6 kutató) dolgozik. A kutatók számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek tagjai, többen közülük részt vesznek a felsőoktatásban is; profiljukba elsősorban történeti földrajzi, gazdaságföldrajzi, városföldrajzi alap és alkalmazott kutatások tartoznak. Az osztály kiemelt kutatási területe – az RKK többi egységéhez hasonlóan – a saját régióján belül zajló területi folyamatok feltárása és értékelése: Budapest, a budapesti agglomeráció, a Közép-Magyarországi régió vizsgálata; emellett az osztály munkatársai országos és kelet-közép-európai kutatásokat is folytatnak.

Az osztály munkatársai:

Dr. Barta Györgyi, közgazdász, az MTA doktora, tudományos tanácsadó, a KÉTI igazgatója (barta@rkkmta.hu)

Dr. Beluszky Pál, geográfus, az MTA doktora, tudományos tanácsadó (fenyvesi@rkkmta.hu)

Dr. Földi Zsuzsa, PhD (földrajztudomány), tudományos munkatárs, osztályvezető (foldi@rkkmta.hu)

Czirfusz Márton, geográfus tudományos segédmunkatárs (czirfusz@rkkmta.hu)

Fenyvesi Elemérné (Simon Ágnes), titkárnő (fenyvesi@rkkmta.hu)

Tagai Gergely, geográfus, tudományos segédmunkatárs (tagai@rkkmta.hu)

 

A közelmúlt fontosabb kutatási témái:

 • A magyar ipar területi folyamatai a 20. század második felében

 • A budapesti barnaövezet (az egykori ipari-közlekedési területek) átalakulása

 • A magyar városhálózat az ezredfordulón

 • A Kárpát-medence történeti földrajza a 20. század elején

 • Kultúra és városfejlesztés – a magyar városok kulturális gazdasága

 • A Nyugat-Dunántúl térszerkezetének átalakulása a 19. században

Aktuális és tervezett kutatások:

 • A Közép-magyarországi régió az ezredfordulón

 • A magyar városok barnaövezeteinek megújulási esélyei

 • A történelmi belvárosok társadalmi perspektívái

 • Integráció és széttagoltság az Osztrák-Magyar Monarchiában

 

A Budapesti Osztály legfontosabb együttműködő partnerei:

Hazai egyetemek, kutatóintézetek, intézmények:

 • ELTE TTK, Regionális Földrajzi Tanszék

 • BME, Urbanisztikai Tanszék

 • Miskolci Egyetem

 • Széchenyi István Egyetem

 • Budapest Főváros Önkormányzata

 • Városkutatás Kft.

 

Külföldi egyetemek, kutatóintézetek, intézmények::

 • Ecole Normale Supérieure, Lyon, Géophile csoport

 • Lodz-i Egyetem

 • IGU Commission on the Dynamics of Economic Spaces

 • IGU Commission on Urban Development and Urban Life

 • World Society of Ekistics

 • Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris

 • Université de Bourgogne

 • UNESCO Humán Tudományok Főosztálya


Webmesterek: Salánki Szilárd és Szemenyei Gyula.
A honlappal kapcsolatos észrevételeikkel kapcsolatban hozzánk fordulhat.
Utolsó módosítás: 2010. január 25.
© 1998-2010 MTA RKK. Minden jog fenntartva.