ABOUT US BUDAPEST DEPARTMENT DEPARTMENT FOR REGIONAL DEVELOPMENT RESEARCH MAGYARUL


Department for Regional Development Research of Central and North Hungarian Research Institute of CRS of the HAS

H-1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Postal address: H-1385 Budapest 62. PB 833.
Tel./fax: (36-1) 413-6066 / (36-1) 321-2574

Head of Department: Dr. Katalin Kovács
email: kovacsk@rkk.hu

   A Térségfejlesztési Kutatások Osztálya 2001. január elsején alakult meg az MTA RKK Közép- és Észak-Magyarországi Intézetének harmadik kutatási egységeként. A TKO munkatársai az alakulást megelőzően az MTA RKK KÉTI Budapesti Osztályán dolgoztak.
   Az MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztályán a térstruktúrák formálódásának, a globális gazdasági és társadalmi mozgások törvényszerűségeinek, e folyamatok regionális és helyi szintű hatásainak feltárását, valamint a válaszreakciók lehetséges kedvező kimeneteleinek meghatározását célzó alapkutatások folynak. Az Osztályon emellett az alapkutatások eredményeire, a kutatói és fejlesztői szemléletmódot ötvöző munkamódszerekre alapozott, az uniós elvárásokra és az alulról építkezés szabályaira figyelő települési és térségi szintű fejlesztési koncepciók, programok készülnek.
   Az MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztályának munkatársai elkötelezettek a magas szakmai színvonal mellett, nagy hangsúlyt helyeznek az elsődleges (helyi és térségi) vizsgálatokra, ám azok eredményeit szélesebb összefüggésekbe ágyazva értelmezik. A fejlesztési koncepciókat és programokat az érdekeltek lehető legszélesebb körének bevonásával, konszenzust keresve készítik el.

 

Staff

Dr. Kovács Katalin, CSc (sociology), senior research fellow, head of department (kovacsk@rkk.hu)

Bálint Tímea, ügyvivő-szakértő (btimea@rkk.hu)

Dr. Hamar Anna, CSc (sociology), research fellow (hamara@rkk.hu)

Dr. Koós Bálint, PhD (business), junior research fellow (koosb@rkk.hu)

Dr. Mezei István PhD (geography), research fellow (mezeii@rkk.hu)

Rácz Katalin, sociologist, junior research fellow (raczk@rkk.hu)

Dr. Váradi Monika Mária, CSc (sociology), senior research fellow (varadim@rkk.hu)

Dr. Virág Tünde, PhD (sociology), research fellow (viragt@rkk.hu)

 

A közelmúlt fontosabb kutatási témái:

 • Birtokviszonyok és megélhetési stratégiák Magyarország agrártérségeiben

 • Gazdasági, társadalmi szuburbanizáció, szuburbanizációs konfliktusok

 • Terület- és vidékfejlesztési politikák

 • A határmentiség jelentésváltozásai

 • Kisebbségi jogok, intézmények

 • Helyi és kistérségi fejlesztés szuburbán és rurális kistérségekben

 • Demográfiai, gazdasági, munkaerő-piaci, társadalmi folyamatok térszerkezeti hatásai (kistérségi tipológia)

 • Munkaerő-piaci egyenlőtlenségek

 • Mezővárosi munkásság és elit

 • Agrárgazdasági szerkezetváltás, kooperációs formák, hálózatok

Aktuális és tervezett kutatások:

 • Aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlősége

 • Migráció, lokalitás, identitás

 • Megélhetési stratégiák

 • Területi és iskolai szegregáció, szegénység

 • Átalakuló agrárgazdaság

 • Közigazgatási reform és közszolgáltatások

 • A gazdaság térbeli elhelyezkedése

 • Fenntartható terület- és vidékfejlesztés

 

A Térségfejlesztési Kutatások Osztályának legfontosabb együttműködő partnerei:

Hazai egyetemek, kutatóintézetek, intézmények:

 • Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció Tanszék

 • Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék

 • Debreceni Egyetem Szociológia Tanszék

 • Aldebaran Kárpátok Eurorégió Társadalomtudományi Kutatóműhely

 • Jelenkutató Intézet

 • MTA Kisebbségkutató Intézet

 • MTA Néprajzkutató Intézet

 • VÁTI

 

Külföldi egyetemek, kutatóintézetek, intézmények:

 • Geographisches Institut, Universität Bern

 • Alexanter Institute, University of Helsinki

 • Centre for Central and Eastern European Studies, University of Liverpool

 • Central European University

 


Webmasters: Szilárd Salánki and Gyula Szemenyei .
If you have any comments, questions or queries, please feel free to contact us.
Last modified: 25th January 2010
© 1998-2010 Centre for Regional Studies. All rights reserved.