TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ

in English

Név: DR. CSATÁRI Bálint, geográfus, osztályvezető
Születési hely, idő: Karcag, 1949. augusztus 13.
Állandó lakcím: 6000 Kecskemét, Gázló u. 30.
Munkahely: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Alföldi Tudományos Intézet,
                   Kecskemét, Rákóczi út 3.
                   6000 Postafiók 261.
                   Telefon: (76) 322 331, (76) 502 840, (76) 482 193
                   Telefax: (76) 502 849
E-mail: csatbal@rkk.hu

 

Képzési adatok:

 

Munkahelyek:

 

Tudományos szervezeti tevékenység:

 

Szakmai elismerések:

 

Kutatási pályázataim:

 

Közlemények:

Közlemények: száma összesen: 336
            Ebből idegen nyelvű közlemények száma összesen: 34

 

Válogatott publikációk:

 1. CSATÁRI B.: Adatok a Sárrét településföldrajzához. - Alföldi Tanulmányok, II. 1978. pp. 201-218.
 2. CSATÁRI B.: Szeged járás tanyarendszerének néhány jellegzetessége - Alföldi Tanulmányok, IV. 1980. pp. 85-106.
 3. CSATÁRI B. - PAPP A.: A falvak településföldrajzi problémái a Tiszántúl középső részén. - Földrajzi Értesítő, 32. 1984. 2. pp. 114-132.
 4. CSATÁRI, B. - ENYEDI, Gy.: The formation of new, clustered, rural settlements in Hungary. In: ENYEDI, GY. - VELDMAN, J. (ed.): Rural Develpoment Issues in Indrustrialized Countries, Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 1986. pp. 96-105 (Regional Research Reports, 1.).
 5. CSATÁRI B. - TÓTH J.: Az urbanizálódás területi különbségei. - Statisztikai Szemle, 66. 1988. 3. pp. 244-259.
 6. CSATÁRI B.: Tiszazug tünetcsoport. - Jászkunság, 38. 1990, 1. pp. 63-68.
 7. CSATÁRI B. (szerk.): Tanakodás a tanyákról. Kecskemét: MTA Regionális Kutatások Központja, 1990. 168 p.
 8. CSATÁRI B.: Tétova települések a térben. - Falu, 7. 1991. 3. pp. 5-11.
 9. CSATÁRI B.: Földrajz, költészet, identitás. - Forrás, 24. 1992. 6. pp. 89-94
 10. CSATÁRI B.: Az Alföld helyzete és perspektívái. Békéscsaba: Nagyalföld alapítvány, 1996. 99. p.
 11. CSATÁRI B.: A magyarországi kistérségek néhány jellegzetessége. Kecskemét: MRA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 1996. 25 p.
 12. CSATÁRI B.: A magyarországi kistérségek vidékiség-kritériumai. In: HORVÁTH GY. - RECHNITZER J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, 2000. pp. 193-217
 13. CSATÁRI B. (szerk.): A Tisza-vidék problémái és fejlesztési lehetőségei. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztálya megbízásából készült Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program összefoglalója. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2001. 104 p.
 14. CSATÁRI B. - TIMÁR J. (szerk.): Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2002. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos megalapozása).
 15. CSATÁRI B.- KANALAS I. - NAGY G. - SZARVÁK T.: Regions in Information Society - a Hungarian Case-Study. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2004. 113 p. (Discussion Papers; 42.).
 16. CSATÁRI B.: Criteria of rurality for the hungarian micro-regions: Major problems facing rural areas in Hungary. In: Barta GY. - FEKETE G. É. - KUKORELLI SZORÉNYINÉ I. - TIMÁR J. (eds.): Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2005. pp. 466-482
 17. CSATÁRI B. - FARKAS J. ZS.: A magyar vidékies kistérségek új kategorizálása, különös tekintettel a városi hatásokra és a földhasznosítás változásaira. - Tér és Társadalom, 20. 2006. 4. pp. 97-109.

 

Előadások:

Homokhátság 2004 – Néhány gondolat a „homok haza” jövőjéről (Homokhátság 2004 társadalmi-szakmai fórum, Kecskemét, 2004. november 18.)
    letölthető PDF formátumban

A tanyák jelene és jövője (IX. Alföld Fórum, Kecskemét, 2005. augusztus 25.)
    letölthető PPT formátumban

Merre haladjon a magyar vidék? – Lehetőségek és korlátok (Konferencia a vidékről, Budapest, MTA Székház, 2005. szeptember 29.)
    letölthető PDF formátumban

Az egykori mezővárosok és külterületeik átalakulása, új konfliktusaik
    letölthető PDF formátumban

Vidékies tértípusok hazai és európai összevetésben
    letölthető PDF formátumban

Beluszky Pál 70 éves – Az ünnepelt tudós legkisebb településeitől a „túró földrajzáig”
    letölthető PDF formátumban

Rural visions in East Central Europe (angol nyelvű)  (I. Kelet Közép Európai Regionális Szeminárium, Kecskemét, 2006. október 7.)
    letölthető PDF formátumban

A vidéktudományokról és a magyar vidékekről   (Agrártudományi Kerekasztal kurzusa, Debrecen, 2008. augusztus 28.)
    letölthető PDF formátumban   

Néhány szempont és gondolat a magyar vidékről és jövőjéről (Beszélgetés a magyar vidékről, Kecskemét, 2009. január 17.)
   letölthető PDF formátumban

 

 

Hallgatóimnak:

Térképek