KUTATÓK, GYŐR

 

Csizmadia Zoltán - fénykép

Csizmadia Zoltán (1976)
dr., tudományos segédmunkatárs, szociológus, PhD – szociológiatudomány
Kutatási terület: társadalmi kapcsolathálózatok, társadalmi tőke, település szociológia
Nyelvismeret: angol
Tel: +36 96 516 578; Fax: +36 96 516 579
E-mail: cszoltan @ rkk.hu; Saját honlap

Letölthető önéletrajz
Grosz András - fénykép

Grosz András (1975)
dr., tudományos munkatárs, közgazdász, PhD – regionális tudomány
Kutatási terület: regionális gazdaságtan, regionális gazdaságfejlesztés, klaszteresedés, innováció
Nyelvismeret: angol
Tel: +36 96 516 578; Fax: +36 96 516 579
E-mail: grosza @ rkk.hu; Saját honlap

Letölthető önéletrajz
Hardi Tamás (1968)
dr., tudományos munkatárs, egyetemi docens, geográfus, PhD – közgazdaság-tudomány
Kutatási terület: regionális integrációk, határon átnyúló együttműködések
Nyelvismeret: francia, német, angol
Tel: +36 96 516 576; Fax: +36 96 516 579
E-mail: hardit @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Horváthné Barsi Boglárka - fénykép

Horváthné Barsi Boglárka (1977) - jelenleg GYED-en
dr., tudományos segédmunkatárs, közgazdász, PhD – közgazdaság-tudomány
Kutatási terület: információs társadalom, nemzetközi hálózatok, Európai Unió
Nyelvismeret: angol, orosz, német
Tel: +36 96 516 570; Fax: +36 96 516 579
E-mail: barsib @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Lados Mihály - fénykép

Lados Mihály (1961)
dr., intézetigazgató, egyetemi docens, közgazdász, CSc – közgazdaság-tudomány
Kutatási terület: regionális stratégiák és programok, önkormányzati gazdálkodás, határ menti együttműködések
Nyelvismeret: angol
Tel: +36 96 516 570; Fax: +36 96 516 579
E-mail: ladosm @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Mezei Katalin (1974) - jelenleg GYED-en
dr., tudományos segédmunkatárs, közgazdász, PhD - regionális tudomány
Kutatási terület: regionális tanácsadás, felsőoktatás
Nyelvismeret: angol, orosz
Tel: +36 96 516 570; Fax: +36 96 516 579
E-mail: mezeik @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Nárai Márta - fénykép

Nárai Márta (1970)
tudományos segédmunkatárs, szociológus, PhD hallgató
Kutatási terület: területi identitás, településszociológia, ifjúság szociológia, civil társadalom, nonprofit szervezetek
Nyelvismeret: német
Tel: +36 96 516 576; Fax: +36 96 516 579
E-mail: naraim @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Rechnitzer János - fénykép

Rechnitzer János (1952)
prof. dr., tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, közgazdász, DSc – földrajztudomány
Kutatási terület: regionális tudomány, regionális politika és gazdaságtan, területfejlesztés eszköz és
intézményrendszere, innovációk térbeli terjedése, határ menti gazdasági kapcsolatok, városfejlődés
Nyelvismeret: német
Tel: +36 96 516 570; Fax: +36 96 516 579
E-mail: rechnj @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Smahó Melinda - fénykép

Smahó Melinda (1978)
tudományos segédmunkatárs, közgazdász, PhD hallgató
Kutatási terület: humánerőforrás, szabadalom
Nyelvismeret: német, angol
Tel: +36 96 516 572; Fax: +36 96 516 579
E-mail: smahom @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Szörényiné Kukorelli Irén - fénykép

Szörényiné Kukorelli Irén (1950)
prof. dr., tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, geográfus, DSc – földrajztudomány
Kutatási terület: gazdaságföldrajz, vidékfejlesztés, kistérségi szerveződések, fejlesztési politikák
Nyelvismeret: angol
Tel: +36 96 516 571; Fax: +36 96 516 579
E-mail: sziren @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz

  ↑ Fel ↑

KUTATÓK, SZÉKESFEHÉRVÁR

 

Baranyai Nóra (1980)
tudományos segédmunkatárs, szociológus, politológus, PhD hallgató
Kutatási terület: területi decentralizáció, regionális intézményrendszer és területfejlesztési politika
Nyelvismeret: angol, lengyel
Tel: +36 22 543 479
E-mail: baranyain @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Baráth Gabriella - fénykép

Baráth Gabriella (1975)
dr., tudományos segédmunkatárs, geográfus, PhD - regionális tudomány
Kutatási terület: városfejlődés, társadalmi folyamatok, civil társadalmi szervezetek
Nyelvismeret: angol, francia
Tel: +36 22 543 479
E-mail: gbarath @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Szirmai Viktória - fénykép

Szirmai Viktória (1944)
prof. dr. csoportvezető, tudományos tanácsadó, szociológus, DSc – szociológiatudomány
Kutatási terület: regionális település- és városszociológia, környezetszociológia, társadalmi konfliktuskutatás
Nyelvismeret: francia, angol
Tel: +36 22 543 479
E-mail: szirmai @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz

  ↑ Fel ↑

A KUTATÁST KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK, GYŐR

 

Kasztnerné Kőműves Mária (1973) - jelenleg GYED-en
ügyvivő-szakértő, közgazdász
Nyelvismeret: német
Tel: +36 96 516 578; Fax: +36 96 516 579
E-mail: komuma @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Németh Krisztina (1976) - jelenleg GYED-en
ügyvivő-szakértő, közgazdász
Nyelvismeret: angol, spanyol, német
Tel: +36 96 516 570; Fax: +36 96 516 579
E-mail: nemethk @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Patakyné Bathyányi Piroska (1953)
titkárság
Nyelvismeret: német
Tel: +36 96 516 570; Fax: +36 96 516 579
E-mail: patakp @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Szabó Imréné - fénykép

Szabó Imréné (1944)
könyvtár
Nyelvismeret: német
Tel: +36 96 516 574; Fax: +36 96 516 579
E-mail: iszabone @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Tóth Henrietta - fénykép

Tóth Henrietta (1980)
könyvtár
Nyelvismeret: angol, német
Tel: +36 96 516 574; Fax: +36 96 516 579
E-mail: htoth @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz

  ↑ Fel ↑

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
INTÉZETBEN DOLGOZÓ MUNKATÁRSAI, GYŐR

 

Baj Gabriella - fénykép

Baj Gabriella (1983)
doktorandusz, közgazdász
Kutatási terület: vidékfejlesztés
Nyelvismeret: német, angol, francia
Tel: +36 96 516 575; Fax: +36 96 516 579
E-mail: bajg @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Kundi Viktória - fénykép

Kundi Viktória (1982)
doktorandusz, közgazdász
Kutatási terület: turizmus
Nyelvismeret: német, angol
Tel: +36 96 516 573; Fax: +36 96 516 579
E-mail: vkundi @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Reisinger Adrienn - fénykép

Reisinger Adrienn (1981)
egyetemi tanársegéd, közgazdász
Kutatási terület: helyi fejlesztés, civil/nonprofit szervezetek működése, gazdálkodása és a fejlesztésben betöltött szerepük
Nyelvismeret: német, angol
Tel: +36 96 516 572; Fax: +36 96 516 579
E-mail: radrienn @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Tilinger Attila - fénykép

Tilinger Attila (1982)
doktorandusz, közgazdász
Kutatási terület: innováció, hálózatok
Nyelvismeret: német, angol
Tel: +36 96 516 572; Fax: +36 96 516 579
E-mail: atilinger @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz
Tóth Péter - fénykép

Tóth Péter (1977)
egyetemi tanársegéd, szociológus
Kutatási terület: oktatásszociológia, társadalmi tőke, közösségfejlesztés
Nyelvismeret: angol, német
Tel: +36 96 516 575; Fax: +36 96 516 579
E-mail: ptoth @ rkk.hu

Letölthető önéletrajz  ↑ Fel ↑

© 2003 Copyright by MTA RKK NYUTI
Az oldalakkal kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel forduljon -hoz
A megjelenítéshez 1024×768-as felbontás, továbbá legalább Internet Explorer 5.0, Netscape 6.0, Mozilla 0.9, AOL 5 böngészőszoftver javasolt.