Magyar Tudományos Akadémia
Regionális Kutatások Központja
Alföldi Tudományos Intézete

 

TANYAI KALEIDOSZKÓP

A 2002-2003. ÉVI TANYAKOLLÉGIUM
MUNKÁJÁNAK EREDMÉNYEI

 

Szerkesztette:
Dr. Csatári Bálint és Kiss Attila

Szerzők:
Dr. Csatári Bálint
Bartos Mónika
Dulai Sándor
Farkas Jenő Zsolt
Kripner Veronika
Kiss Attila
Molnár Melinda

 

Kecskemét
2004

 

A kötet megjelenését támogatta: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Kiemelt Térségi Programok Főosztálya

Kiadja: Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete
Felelős szerkesztő: Dr. Csatári Bálint, az MTA RKK ATI igazgatója
Felelős kiadó: Dr. Horváth Gyula, az MTA RKK főigazgatója
Megjelent: 12 ív terjedelemben, 800 példányban
Borítóterv, tördelés: Salánki Szilárd
A borítóterv a Civertan Bt. légifelvételének felhasználásával készült.
Nyomdai munkák: Print 2000 Nyomda Kft., Kecskemét
ISBN: 963 217 241 8

 

 

Tartalom

 

I. Bevezető gondolatok - célok, módszerek

II. A tanyák változásairól általában: A tanya, mint „rendszer”

Bevezető
A tanya helye a tér különböző szféráihoz viszonyítva
A tanya és a természeti környezeti rendszer
A tanya és a gazdálkodási rendszer
A tanya és a települési rendszer
A tanya és társadalma
Összegzés

III. A kiskunsági tanyák a XXI. század küszöbén

III.1. A kérdőíves felmérés eredményei

A tanyán élők
A tanyaépületek életkora, komfortja és infrastruktúrája
A tanyai gazdálkodás
A tanyán élők jövedelemviszonyai
Kapcsolatok, érzések és kötődések
Maradás vagy költözés
Összegzés

III.2. Hogyan tovább tanyavilág?

A tanyai interjúk alapján készült elemzés
Miről is beszélünk?
Tanyai helyzetkép napjainkban
Tanyavilágra vonatkozó jövőképek
A jövő feltételei
A tanyavilág ügyének felkarolása
A tanyás terek „tervezése”
Összegzés

IV. Tanulmányok a Tanyakollégiumból

IV.1. Bartos Mónika - Kripner Veronika: A bugaci tanyavilág felmérése agrárgazdasági szempontból
IV.2. Dulai Sándor: A harmadik szülő - Kellenek-e újra tanyai iskolák
IV.3. Farkas Jenő Zsolt: A külterületi üzemek gazdálkodásának sajátosságai az ezredfordulón Bács-Kiskun megyében
IV.4. Molnár Melinda: Megélhetés a tanyán a mezőgazdaság talaján

V. A tanyákon élők véleménye - interjúk dokumentációi

V.1. Gátéri tanya
V.2. Orgoványi tanya
V.3. Petőfiszállási tanya
V.4. Kerekegyháza - Kunpusztai tanya
V.5. Bugaci tanya
V.6. Tiszakécskei tanya
V.7. Szentkirályi tanya
V.8. Bugac - Felsőmonostori tanya
V.9. Móricgáti tanya

VI. A Tanyakollégiumon elhangzott előadások rövid kivonatai

VI.1. Tanyakollégium I. (2002. szeptember 23.)
VI.2. Tanyakollégium II. (2003. április 7.)
VI.3. Tanyakollégium III. (2003. szeptember 26.)

VII. Összegzés, előretekintés: A Tanyakollégium zárónyilatkozata és ajánlásai

A tanyakutatás keretei és céljai
Általános ajánlások
Részletes ajánlások

VIII. Mellékletek

VIII.1. Statisztikai áttekintés, táblázatok, térképek

VIII.2. A lekérdezett kérdőív és az interjúkészítés szempontsora

A tanyakollégium általános lakossági kérdőíve
Falusi prominencia kérdőív
A tanyai, lakossági interjúszempontsor
Kérdőív tanyán élő külföldiek számára
A vizsgálatba bevont települések térkapcsolatai

Tanyai kaleidoszkóp