SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Dr. Timár Judit
tudományos főmunkatárs

MTA Regionális Kutatások Központja
Alföldi Tudományos Intézet
Békéscsabai Osztály

5601 Békéscsaba Szabó D. u. 40-42. Pf. 185.
Tel./Fax: (66) 441 801
E-mail: timarj@rkk.hu

Személyi adatok

Név: Dr Timár Judit

Születési hely: Gyoma

Családi állapot: hajadon

Képzettség

A földrajztudomány kandidátusa, 1995, MTA. A kandidátusi értekezés címe: A szuburbanizáció néhány elméleti kérdése és alföldi vonásai.

Egyetemi doktori cím, 1980, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar. A doktori dolgozat címe: Vonzáskörzet-vizsgálatok Szarvas és Gyoma térségében.

Egyetemi (matematika-földrajz szakos középiskolai tanári) diploma a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar Nappali Tagozatán, 1978.

Munkahely és beosztás

1984-től: MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály, Békéscsaba (1984–1995: tudományos munkatárs, 1995–2000: tudományos osztályvezető, 2000-től: tudományos főmunkatárs)

1982–84: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Békéscsabai Osztály, Békéscsaba (tudományos munkatárs)

1978–82: Általános iskola, Pilisvörösvár (tanár)

Kutatási terület

Szuburbanizáció, dzsentrifikáció, a városszerkezet átalakulásának elméleti kérdései, alföldi sajátosságai; a város-vidék peremzóna, tanya-város, falu-város kapcsolatok átalakulásának társadalom-földrajzi jellemzői, területfejlesztési vonatkozásai; a nemek földrajza

Oktatási tevékenység

József Attila Tudományegyetem (jelenleg: SZTE) Gazdaságföldrajzi Tanszék: "Bevezetés a földrajzba" c. kollokvium előadója 2 kollégával, 2003-

József Attila Tudományegyetem Gazdaságföldrajzi Tanszék: “Szuburbanizáció” c. kollokvium előadója, 1995–

József Attila Tudományegyetem Gazdaságföldrajzi Tanszék: “Radikális irányzatok a geográfiában – feminista földrajz” c. szeminárium oktatója, 1995.

Kőrösi Csoma Sándor Főiskola: “Településpolitika és társadalomismeret” c. kollokvium, “Az urbanizáció sajátosságai”, “Nők és férfiak a térben és a társadalomban” c. szemináriumok oktatója, 1991–1996.

Kőrösi Csoma Sándor Főiskola TEMPUS-programja: “Introduction into Hungarian Society” c. tantárgy előadója, 1992–1994.

Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdasági Kar (Szarvas): “Településszociológia” c. kollokvium előadója, 1994.

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola: “Általános Gazdasági Földrajz”, “Településpolitika és társadalomismeret” c. kollokvium oktatója, 1985, 1986, 1989.

Tudományos társasági tagság

International Group of Critical Geographers vezetőségi tagja (2002-)

International Geographical Union, Gender and Geography Committee vezetőségi tagja (1997-2004)

MTA Műszaki Tudományok Osztálya Településtudományi Bizottság tagja (2005-2008)

MTA X. Osztálya Földrajzi. (Társadalom-földrajzi) Bizottság tagja (1999-)

Magyar Földrajzi Társaság Országos Választmány tagja és a Kőrösvidéki Osztály elnöke

Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja

Magyar Szociológiai Társaság tagja

TIT Békéscsaba Városi Szervezete, (elnökségi tag) (1986-1990)

TIT Békés Megyei Szervezete Földtudományi Szakosztálya, (elnökségi tag) (1985-1990).


Egyéb tagság

Az "European Urban and Regional Studies" c. nemzetközi folyóirat (Nagy-Britannia) szerkesztői tanácsadó testület tagja 1994-, szerkesztője (2007-)

A "Gender, Place and Culture" c. nemzetközi folyóirat (USA) szerkesztőbizottsági tagja (2006-)

A "Feminisms in geography: space, place and environment" c. antológia nemzetközi tanácsadó testületének tagja (2004)

Az "International E-Journal for Critical Geographies" c. nemzetközi elektronikus folyóirat (Kanada; http://www.acme-journal.org) szerkesztői tanácsadó testület tagja (2002-2004)

A Soros Alapítvány Research Support Scheme (Prága) nemzetközi szakértői bizottság tagja (1997-2002)

A Tér és Társadalom szerkesztőbizottsági tagja

A Földrajzi Közlemények szerkesztőbizottsági tagja (2008-)

Az Alföldi Tanulmányok szerkesztőbizottsági tagja, társszerkesztője

A "Terepmunkák" c. könyvsorozat (Ú.M.K. Jelenkutató Alapítvány) szerkesztőbizottság tagja (2006-)

A Bárka Társadalomtudományi és Irodalmi Folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (2001-2008)

A "Regional Research Support Series" (MTA RKK) szerkesztőbizottsági tagja (1986-89)

FVM Nemzeti Vidékfejlesztési terv Monitoring Bizottsága tagja (2004-2005)

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter által működtetett Terület- és Településrendezési Tervtanács tagja (1999-2001)

A Magyarországi Női Alapítvány Kuratórium tagja

Szakmai kitüntetések, ösztöndíjak

2005: Pro Regio állami kitüntetés

2004: Vendégkutatói ösztöndíj (NIRSA, Maynooth, Írország), 1 hónap

2000: Fulbright lecturship (Davis, CA, USA), 5 hónap

1990/91: a Soros Alapítvány és a Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA ösztöndíja, 10 hónap

A “Pro regione – Alföldért” egyik díjazottja az RKK Békéscsabai Osztálya kollektívájának tagjaként (2003)

Az MTA RKK ifjúsági díja, 1990

A Magyar Földrajzi Társaság elismerő oklevele, 1989.

Nyelvismeret

Angol (felsőfok)

Orosz (alapfok)

Külföldi tanulmányutak

10 rövidebb (1–3 hetes) és 5 hosszabb tanulmányút:

2004: NIRSA vendégkutatói ösztöndíj (Maynooth, Írország), 1 hónap

2000: Fulbright lecturship (Davis, CA, USA), 5 hónap

1990/91: USA a Soros Alapítvány és a Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA ösztöndíja, 10 hónap

1989: Hollandia (intézményközi csereút), University of Utrecht, 2 hónap

1988: India (akadémiai csereút 7 egyetemen, ill. kutatóintézetben), 1 hónap

 

A tanulmányutak során 23 előadás az alábbi egyetemeken:

Universitat Autonoma de Barcelona, 2008

University of California, Davis, 2000

City University of New York, 2000

University of Connecticut, Storrs, 2000

Hertford University, Hertford, 1999

University of Sussex, Brighton, 1996

University of Joensuu, Joensuu, 1995

University of Lund, Lund, 1992

University of Umea, Umea, 1992

Stockholm University, Stockholm, 1992

Rutgers University, New Brunswick, 1991

University of Akron, Akron, 1990

University of Utrecht, Utrecht, 1989

Aligarh Muslim University, Aligarh, 1988

Banaras Hindu University, Banaras, 1988

University of Madras, Madras, 1988

University of Poona, Poona, 1988

20 országban 37 nemzetközi konferencián való részvétel előadással, ebből 21 alkalommal meghívott (s a meghívók által finanszírozott) előadóként, 11 alkalommal szekcióvezetőként

Elnyert kutatási támogatások

"Városfejlődés Erdélyben, a Partiumban és a Bánátban, 1867-1940, OTKA (T034103) (2001-2004-ig)

“Women in local governments and policy-making, Slovenia and Hungary compared”, Open Society Institute, Local Government and Public Service Initiative, Hungary, 2001-2002. (A Psyma Hungary Piackutató Intézet, a MONA és az RKK projektje – társ-témavezetői feladat)

"Regional Differences in Women' s Entrepreneurship in Rural Hungary", National Science Foundation, USA (Programkoordinátor: Janet Momsen, University of California, Davis, USA), 1997–2000.

"The situation of women in different regions in Hungary", German Research Foundation (Program coordinator: Peter Meusburger, Geographisches Institut Universitaet Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), 1997–1999.

A nemek sajátos szerepe a falusi „túlélési stratégiáinak” kialakításában eltérő adottságú régiókban, OTKA (T020443), 1996–1998.

Az urbanizáció sajátosságai és településrendezési vonatkozásai a „város–vidék peremzónában” az Alföldön, OKTK (789/95. III.b), 1994–1996.

A szuburbanizáció hatása az Alföld településhálózatának átalakulására, OTKA, (I/3 370), 1991–1993.

Fontosabb megbízásos munkák

Integrated revitalization of historical towns to promote a polycentric and sustainable development – EU Community Initiative INTERREG III B CADSES Neighbourhood Programme, (18 partnerrel, Programkoordinátor: German Association for Housing, Urban and Spatial Development) 2006-2008 (a magyar partner témavezetője)

Az esélyegyenlőség mint horizontális elv érvényesülése a regionális fejlesztés operatív programban – az NFÜ megbízásából az MTA RKK kutatása, 2007 (témavezető)

Békéscsaba város területfejlesztési koncepciója. Békéscsaba Megyei Jogú Város, 2004-2005 (társ-témavezető)

Alföld II. Kutatási program 1997-2001 (altéma-vezető)

Magyar-Román határrégió területfejlesztési koncepciójának és programjának kidolgozása (Békés megyei kapcsolatok). A TERRA STÚDIÓ Kft. Területi Kutató, Tervező, Tanácsadó Iroda megbízásából, 2000 (társ-témavezető).

A Dél-Alföldi Régió területfejlesztési koncepciója. A DARFT Területfejlesztési Kht. megbízásából, 1999 (társ-témavezető)

Csongrád megye területfejlesztési koncepciója. A Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából, 1998 (társ-témavezető)

Békés megye területfejlesztési koncepciója. A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából, 1997 (társ-témavezető)

Békés megye térszerkezete. Békés Megye Önkormányzata megbízásából (témavezető)

A humán infrastruktúra fontosabb elemei. A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megbízásából, (a KEVITERV Eger Mérnöki Kft alvállalkozójaként két projektben), 1996 (témavezető)

Körösvölgy Területfejlesztési Program. Kistérségi vizsgálatok. A KTM megbízásából (a VÁTI alvállalkozójaként), 1995

Gazdaság- és vállalkozásfejlesztési lehetőségek felmérése. Sarkad térsége. A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megbízásából, 1995

Az agrárszféra és az élelmiszergazdaság átalakulásának jellemzői és hatásai Békés megyében, a Békés Megyei Közgyűlés megbízásából, 1994

Alföld Kutatási Program I. A KTM megbízásából 1992

Mezőtúr, Túrkeve, Kisújszállás, Karcag városok területfejlesztési problémái. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanács megbízásából, 1990

Publikációk

Összesen 114 publikáció, ebből 33 idegen nyelven (26 külföldön).

A 30 legfontosabb publikáció 1990 óta:

Könyvek:

Gender at the Border. Entrepreneurship in Rural Post-socialist Hungary London: Ashgate, 2005. Társszerző: Momsen J H, Kukorelli Szörényiné I.

(eds.) Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs: Centre for Regional Studies. 2005. Co-editors: Barta Gy, G.Fekete É, Kukorelli Szörényiné I.

(szerk.) Várossiker alföldi nézőpontból. Békéscsaba-Budapest: MTA RKK ATI, MTA Társadalomkutató Központ. 2003. Társszerkesztő: Velkey G.

(szerk.) Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld In: Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos megalapozása Budapest: MTA Társadalomkutató Központ. 2002. Társszerkesztő: Csatári B.

Folyóiratcikkek, könyvfejezetek:

Differences and inequalities: the "double marginality" of East Central European feminist geography, Documents D'an?lisi Geogr?fica, 2007. (49): 73-98. http://ddd.uab.cat/record/14

Gender studies in the gender-blind post-socialist geographies of East-Central Europe, Reuve Belge de Geographie, BELGEO 2007. (3): 349?369.

A középvárosi dzsentrifikáció és társadalmi hatásai a posztszocialista Magyarországon In: A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok (ed. Enyedi Gy.), Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2007. pp. 293-317. Társszerző: Nagy E.

Társadalmi nemek, aprófalu- és közösségtanulmányok In: Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet (ed. Kovács É.), Budapest-Pécs: Néprajzi Múzeum - PTE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2007.pp. 115-133.

The transformation of social and cultural geography during the transition period (1989 to present time) in Hungary. A társadalom- és kulturális földrajz átalakulása Magyarországon az átmenet korszakában (1989-től napjainkig), Social & Cultural Geography 2006. 7 (4): 649-667.

Gendered urban policy-making; the role of geographical scale in women's participation in Hungarian local governments In: Gendered Cities. Identities, activities, networks. A life-course approach (eds.) Cortesi G, Cristaldi F, Droogleever F), Societa Geografica Italiana, Rome, 2004. pp 227-243.

Applied Human Geography and Ethics from an East Central European Perspective, Ethics, Place and Environment 2004. 7 (3): 173-184 Co-author: Enyedi, Gy.

More than 'Anglo-American', it is 'Western': hegemony in geography from a Hungarian perspective, Geoforum 2004. 35 (5): 533-538.

What Convergence between what Geographies in Europe? A Hungarian perspective, European Urban and Regional Studies 2004. 11 (4): 371-375.

Female Representation in the Higher Education of Geography in Hungary, Journal of Geography in Higher Education 2004. 28 (1): 101-110. Co-author: Jelenszkyné Fábián I.

Problémák és perspektívák: "Mi a teendő" a kialakulóban lévő kritikai geográfia számára Magyarországon?, Tér és Társadalom 2003. (2): 53-65.

Lessons from Postsocialism: "What's Left for Emerging Critical Geography to Do in Hungary?", Antipode 2003. 35 (1): 24-33.

'Reform or revolution?' Soft critical geography in Hungary, with hard issues, Environment and Planning D: Society and Space 2003. 21 (2): 154-160.

Restructuring labour markets on the frontier of the European Union: Gendered uneven development in Hungary. In: Work, Employment and Transition: Restructuring livelihoods in post-communism. (eds.) Rainnie, A., Smith, A., Swain, A. London and New York: Routledge. 2002. pp. 134-154.

The Uneven Development of Suburbanization during Transition in Hungary, European Urban and Regional Studies 2001. (4): 349-360. Co-author: Váradi M. M.

Geographical aspects of changing conditions of women in post-socialist Hungary. In: Hungary Towards the 21st Century. - The Human Geography of Transition (ed.) Kovács Z. Budapest: Geographical Research Institute HAS, 2000. pp. 151-167. (Studies in Geography in Hungary, 31.).

A szuburbanizáció egyenlőtlen fejlődése az 1990-es évek Magyarországán In: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón (eds.) Horváth Gy, Rechnitzer J, Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja. 2000, pp 153-175. Társszerző: Váradi M. M.

Elméleti kérdések a szuburbanizációról, Földrajzi Értesítő 1999. (1-2): 7-32.

A "város-vidék peremzóna" néhány sajátossága és szerepe az alföldi városok átalakulásában In: Alföldi Tanulmányok XVII. (eds.) Rakonczai J, Timár J., Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999, pp 94-111. Társszerző: Baukó T.

The Changing Relationship between Village, Large-scale Farming and Enviroment Protection in Hungary in the Period of Social Transition In: Research Management (ed.) Singh, A.L., Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1999, pp 137-154.

Recent Changes and Governmental Problems in Urban-Rural Fringes in the Great Hungarian Plain In: Local Development and Public Administration in Transition (eds.) Barlow M, Lengyel I, Welch R. Szeged: JATEPress.1998, pp 150-157.

The question marks of the relatively favourable rate of female unemployment in Hungary. In.: Windows on Hungarian Geography, (eds.) Bassa L., Kertész L. Budapest: Geographical Research Institute HAS. 1998. pp.199-209. Co-author: Velkey G.

Feminista földrajz In: Általános társadalomföldrajz I. (szerk.) Tóth J., Vuics T. Budapest - Pécs: Dialog Campus. 1998. pp. 266-283.

Changing Political System and Urban Restructuring in Hungary, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 1992. (5): 380-389. Co-author: Beluszky P.

The Main Features of Suburbanization in the Great Hungarian Plain, Landscape and Urban Planning (2-4) 1992. 177-187.

Kérdőjelek és hiányjelek a tanyakutatásban, Tér és társadalom 1990. (2): 49-61.