Cigányok a szociális földprogramban

Szerkesztői ajánlás

    2001 őszén jelent meg a Szociális földprogramok Magyarországon. Egy aktív szociálpolitikai modell eredményei – 1992-2000 című kötet, mely a szociális földprogram első évtizedéről rajzol jórészt empirikus kutatásokon alapuló, a fejlesztés lehetőségeit is számba vevő képet.Az említett könyv az 1997-től indított szisztematikus terepkutatások eredményeit összegzi, többek között a cigány népesség programon belüli helyzetének is külön fejezetet szentelve.
    Tekintettel arra, hogy időközben a szociális földprogramban kedvezményezettként dolgozó romák aránya megközelítette az összes kedvezményezett felét, 2002-ben kormányzati kutatási program keretében indítottunk átfogó vizsgálatot a program és az abban tevékenykedő roma résztársadalom helyzetéről, jellemzőiről, valamint a téma szűkebb, tágabb aspektusairól.
    Mire vállalkozik ez a kötet?
    A könyv nyolc önálló, témájában, empirikus hátterében, szemléletmódjában rokon tanulmányt foglal magába. A függelék a 2002 tavaszán lebonyolított több mint kétezer fős szociológiai vizsgálat legfontosabb adatait mutatja be, s helyet szorítottunk a kötet lapjain néhány programmal kapcsolatos fotóillusztrációnak is.

A kötetben szereplő tanulmányok

Szemenyei Mariann: Cigányok az Európai Unióban
Szoboszlai Zsolt: A szociális földprogram roma kedvezményezettjeinek társadalmi jellemzői
Jász Krisztina: Társadalmi kirekesztettség a szociális földprogramok tükrében
Szarvák Tibor: A későn jövők hátránya – A digitális forradalom jellemzői a földprogramos kedvezményezettek körében
Nagy Éva: Aki mer…? A vállalkozói kedv vitalitásának alakulása a szociális földprogramban dolgozók körében
G Fekete Éva: Nagy létszámú roma közösségekkel megvalósított szociális földprogrammodellek a Csereháton
Kovács Teréz: A szociális földprogram Magyartelek példáján, különös tekintettel a benne résztvevő cigány családokra
Nagyné Varga Ilona A szociális földprogramok fejlesztésének dilemmái – alternatívák a szakmai és finanszírozási rendszer változtatására

A szerzőkkel együtt reméljük, hogy a bemutatott kutatási eredmények az olvasó számára is érdekesnek és hasznosnak bizonyulnak.

Szoboszlai Zsolt
szerkesztő

 

Cigányok a szociális földprogramban