Magyar Tudományos Akadémia
Regionális Kutatások Központja
Alföldi Tudományos Intézete

 

 

Egy kutatóműhely két évtizede

1982-2002

(válogatott, annotált bibliográfia)

 

Összeállította:
T. Gémes Tünde

 

 

Kecskemét
2002

 

Kiadja: az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete és a Tiberias Bt.
Felelős szerkesztő: Dr. Csatári Bálint, intézetigazgató
Felelős kiadó: Fodor Mihály
Megjelent: 10 B/5 ív terjedelemben 500 példányban
Borítóterv: Salánki Szilárd
A borítóterv Strohner József grafikájának felhasználásával készült
Tördelés, tipográfia: Tiberias Bt., Kecskemét
Nyomdai munkák: Megyes Nyomda, Kecskemét
ISBN: 963 9052 29 9

 

Tartalom

Csatári Bálint: 1982–2002. Két évtized

Bevezető

Tudományos jelentések

Publikációk

Névmutató

Tárgymutató

Rövidítések

 

A teljes kötet letölthető innen: http://www.alfoldinfo.hu/bibliografia/ketevtized.pdf