Főlap | Tudományos tevékenység | Szervezeti felépítés | Partnerek | Kiadói tevékenység | In English
 

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének küldetése

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének szellemi elődje a Dunántúli Tudományos Intézettel egy időben létesült Szegeden. A mai Intézet első egysége 30 éve, az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete Alföldi Kutatócsoportjaként Békéscsabán szerveződött meg 1973-ban. Az 1982-ben létrehozott kecskeméti Településkutató Csoporttal együtt került át a két egység az 1983-ban alapított Regionális Kutatások Központja kutatóhálózatába. Az RKK-n belül az 1992-ben megalakult szolnoki és debreceni csoportokkal együtt szerveződött ismét Alföldi Tudományos Intézetté a négy egység. 2008-ban a szolnoki csoport megszűnésével mára 3 osztály tartozik az Alföldi Tudományos Intézethez: a békéscsabai, a debreceni és a kecskeméti.

Az Intézet kutatásainak célterületét képező Alföld nagyrégió sajátos környezeti konfliktusai, gazdaságának és kitüntetett fontosságú agráriumának jellegzetességei, településhálózatának a világon egyedülálló genetikája, társadalmának táji és kulturális tagoltsága, a régió egyes tájai, térségei különleges zártságának és nyitottságának, fejlettségének és elmaradottságának a térbelisége, modernizációs kényszereinek, különleges területi problémáinak sokasága mind olyan regionális kutatási témát kínál, amelyekkel az Intézet kollektívája foglalkozik.

Az alföldi tér és társadalom problémáinak egyetemes érvényű, szisztematikus, interdiszciplináris megközelítésű, összehasonlító és rendszeres vizsgálata az Alföldi Tudományos Intézet fő küldetése. A Regionális Kutatások Központján belül, országos kitekintéssel foglalkozik az Intézet a kistérségek és a vidék kutatásával, és az Alföld régió euroregionális integrációjának problémáival (Kárpátok és Duna–Körös– Maros–Tisza Eurorégió).

A sok irányban futó alapkutatások mellett az Intézet kutatási egységeiben olyan alkalmazott kutatások is folynak, amelyek segítséget, alapot adnak terület- és településfejlesztési problémák megoldásához, fejlesztési koncepciók, stratégiák vagy programok kidolgozásához.

Az adott térségek szellemi életébe bekapcsolódó kutatóhelyek jelentős információs bázisa is hozzájárul ahhoz, hogy az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete az egész régió modern, az európai regionális integrációt is előkészítő, koordináló tudományos műhelyek hálózataként működjön. Ezt ma már hálózatba kapcsolt, az egész RKK-t ellátó Regionális Tudományos Információs- és Számítóközpont is segíti.


 


Az Intézet központja:

5600 Békéscsaba, Szabó D. u. 40-42.
(5601 Békéscsaba, Pf.: 185.)
Tel./fax: (66) 328 577, (66) 441 801

Igazgató
Dr. Nagy Gábor
a földrajztudomány kandidátusa
E-mail: nagyg@rkk.hu

 

Kutatóhelyeink

Békéscsabai Osztály
5600 Békéscsaba, Szabó D. u. 40-42.
Tel./fax: (66) 328 577, (66) 441 801

Debreceni Osztály
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel./fax: (52) 508 327

Kecskeméti Osztály
6000 Kecskemét, Rákóczi út 3
Tel.: (76) 322 331, (76) 502 840
Fax: (76) 502 849


 © 1996-2010 MTA Regionális Kutatások Központja